Изпратете Вашият въпрос

PPC реклама

Достигнете повече клиенти и спечелете повече продажби с PPC

Какво е PPC реклама?

PPC = Pay Per Click или плащане на кликване. Това е модел на интернет маркетинг, при който рекламодателите плащат такса всеки път, когато потребител кликне върху някоя от техните реклами. По същество това е начин да купувате посещения на Вашия сайт. Най-популярната системата за PPC e Google Ads, която предлага възможност за реклама в мрежата за търсене, дисплейната реклама, видео рекламата и още няколко приложения. Рекламата в търсачките е една от най-предпочитаните форми на PPC. Тя позволява на рекламодателите да наддават за рекламно разположение в спонсорираните от търсачки връзки, когато някой търси по ключова дума, свързана с бизнес предлагането им.

Каво печелите с PPC реклама?

  • Бързо позициониране на първа страница в Google пред подходяща аудитория.
  • Привличане на нови клиенти, които активно търсят предлагани от Вас продукти и услуги.
  • Интензивен трафик към Вашия сайт.

Анализът на резултатите от PPC кампания ще осветли начина по който потребителите търсят Вашия бизнес, как взаимодействат с Вашия сайт, как реагират на различните рекламни послания. Събраната информация е много ценна за оптимизациятa на съответната страница.

Как работи Google Ads?

По същество PPC рекламата e участие в търг. Google Ads изчислява рекламния ранг на рекламодателите и показва само рекламните послания на „победителите“. Рекламният ранг е произвeдение от CPC (офертна цена за клик) и качествения рейтинг на страницата (определя се от степента на кликване, уместността на съдържанието и качеството на страницата).

Внимавайте!

Ако не познавате в детайли как работи системата, рискувате да похарчите твърда висока цена за PPC реклама, без да получите възвращаемост. Необходима е намесата на квалифициран специлаист с опит в Google Ads.

Eфективна платена реклама в мрежата за търсене

ключови думи

Проучвам и подбирам целенасочени ключови думи, които обединявам в рекламни групи. За PPC рекламата е важно ключовите фрази да бъдат прецизирани, за да плащате само, когато търсенето точно съвпада с Вашия бизнес. За целта залагам в Google Ads правила за изключване на рекламите Ви при търсене на същите или подобни ключови думи, но в неподходящи комбинации.

успешни реклами

Вашата реклама ще се появи на 1-ва страница в Google, но това не е гаранция, че потребителят ще кликне на нея. Зависи дали посланието е завладяващо и убедително и доколко е релевантно на търсенето. Пдготявям няколко различни реклами и с A/B тест определям най-успешната. Използвам скрипт за динамично съдържание, така че да съответства на търсенето.

Целева страница

Всяка от рекламите Ви съдържа линк към целева страница. Колкото по-висок е качествения рейтинг на тази страницата, толкова по-ниска цена ще бъде достатъчна при наддаването. Ще прегледам и редактирам съдържанието на страницата, за да бъде релевантно на избраните ключови думи. Страничният ефект на тези действия е подобряване на SEO.

мониторинг и анализ

PPC рекламите са лесно измерими и осигуряват разнообразни показатели, които могат да бъдат анализирани. Използвам тези данни, за да увелича максимално възвръщаемостта на всяка стотинка от рекламните ви разходи. Вие също имате възможност да следите онлайн резултатите по всяко време. В края на месеца ще получите обобщен отчет.

Реклама ЗА ВАШИЯ уеб сайт

Предлагам абонаментен план за развитие на уеб сайт, който включва PPC реклама в мрежи за търсене. По Ваше желание може да добавим дисплейна реклама и реклама във фейсбук. Не се ограничавайте само с интернет реклама. Възползвайте се от моя 25 годишен опит като собственик на рекламна агенция за офлайн реклама.

  • Печатна реклама;
  • Външна реклама;
  • Сувенирна реклама;

Промотирайте Вашия бранд и уеб сайт по различни подходящи начини. Чрез използване на QR код и Landing page може да се направи лесен преход от офлайн към онлайн реклама.